Erik Engdahl:
Beställning av påminnelse.

Jaha..., så roligt att du intresserar dig för denna text. Skicka ett e-brev till mig så att jag kan påminna dig när texten är färdig.

Skriv som "Subject:" vilken text du beställer påminnelse om.

Om du vill att e-svaret ska komma till en annan e-adress än du nu befinner dig på, så glöm inte att skriva korrekt e-svarsadress i e-brevtexten.