Erik Engdahl:
Att icke beställa påminnelse om när texten är färdig.

Nähä..., så tråkigt att du inte intresserar dig för denna text. Att inte beställa påminnelse från mig kräver ingen speciell åtgärd från din sida, men du kanske vill skicka mig ett e-brev till mig i alla fall.

Om du vill att ev. e-svar ska komma till en annan e-adress än du nu befinner dig på, så glöm inte att skriva korrekt e-svarsadress i e-brevtexten.

PS. Du tillhör kanske dem som gillar att klicka sig igenom alla möjliga länkar.