[Vebbplats för Erik Engdahl]
Denna sida, version 2013-01-15, har adressen http://www.erikengdahl.se/nobel2012.html

Länkar om nobelprisen 2012
(Alla länkar öppnas i ny flik eller fönster)

Rekommenderas i första hand: 5-minuterspresentationerna på SVTplay.se (Dessa finns nu bara kvar i skriftlig version.) och för de naturvetenskapliga prisen de förklarande bilderna.

Webbplatsen nobelprize.org innehåller både ett och annat. De länkar nedan som heter "Pressmeddelande" går till denna webbplats. Pressmeddelandena innehåller bl.a. länkar till populärvetenskapliga presentationer av hög kvalité som är lite mer avancerade än föredragen på Sveriges Television, SVT. God populärvetenskap innebär förenklingar utan att ljuga. Även Tema Nobel - Sveriges Radios samlade material om Nobelpriset rekommenderas. Länkarna benämnda "Förklarande bilder" för de naturvetenskapliga nobelprisen (fysik, kemi, medicin) kommer från den sistnämnda webbplatsen.

För den som vill öva sig på engelska finns på nobelprize.org t.ex. Educational Games och All Educational Products. Det sistnämnda innehåller en hel del allmän information uppdelad i de ämnen där pris utdelas, inklusive länkar till de pris som utdelats på respektive delområden.

Nu över till presentationerna - populärvetenskapliga 5-minutersföredrag - på Sveriges Television (SVT) av mycket hög kvalité, förenklingar utan att ljuga. Dessa finns nu bara kvar i skriftlig version.


SVTplay.se:
Nobel 2012: Prisutdelningen - Prisutdelningen i Konserthuset Ej kvar, men föredragen finns kvar i skriftlig version.
Sändes: mån 10 dec - Tillgänglig till: 9 jan 2013 - Längd: 1 h 32 min
Direktsändning från Nobelprisutdelningen i Konserthuset i Stockholm. Kommentator: Thomas von Heijne.

Programmet tar en och en halv timme och så mycket tid har man väl kanske inte i vår uppstressade tidsålder. Därför anges vilka tidsavsnitt som hör till de olika presentationerna. Med HH:MM:SS nedan menas HH timmar, MM minuter och SS sekunder in i programmet. Programmet går i denna form att titta på till 9:e januari. (På nobelprize.org finns prisutdelningen permanent, men med engelsk speakerröst som oftast överröstar föredragen på svenska.)

Allt är på svenska, t.ex. föredragen, om inte annat angetts. Ungefärliga översättningar av texter kan fås till ett stort antal språk via translate.google.com.

00:14:49 - 00:26:55 Nobelstiftelsen ordförande 2005 Marcus Storch talar på engelska (textat på svenska) om Nobel och nobelpriset m.m..

Därefter följer presentationer på svenska om de olika priserna i tur och ordning. Turordningen är den som priserna omnämns i Alfred Nobels testamente. Eftersom ekonomipriset inte hör dit, kommer dess presentation sist.

00:31:49 - 00:37:34 Fysikpriset presenteras av Björn Jonson.

Skriftlig version. Förklarande bilder. Pressmeddelande.

00:38:56 - 00:41:41 Kemipriset presenteras av Sara Snogerup Linse.

Skriftlig version. Förklarande bilder. Pressmeddelande.

00:47:24 - 00:52:50 Medicinpriset presenteras av Thomas Perlmann

Skriftlig version. Förklarande bilder. Pressmeddelande.

00:59:34 - 01:06:54 Litteraturpriset presenteraas av Per Wästberg.

Skriftlig version. Pressmeddelande.
Utskrift på engelska när Mo Yan blir telefonintervjuad, googleöversättning till svenska.
Wikipedia-artikel om boken "Ximen Nao och hans sju liv" som författaren rekommenderar nybörjaren i intervjun.
Mo Yans nobelföreläsning har rubriken "Historieberättare". Bl.a. får vi höra bakgrunden till hans pseudonym "Mo Yan" som betyder "Tala inte". Hans "riktiga" namn är Guan Moye. Översättningen till svenska läses upp av Björn Kjellman. 42 minuter. Skriftlig version av föreläsningen. Finns även på andra språk än svenska.

01:11:49 - 01:27:36 Ekonomipriset till Alfred Nobels minne presenteras av Torsten Persson

Skriftlig version. Pressmeddelande.

Ekonomipriset handlar om att t.ex. matcha ihop fyra prinsar och fyra prinsessor för giftermål. Prinsarna och prinsessorna ska paras ihop så att äktenskapen blir stabila. De skulle bli instabila om någon prins skulle föredra en annan prinsessa samtidigt som hon skulle föredra honom istället för ursprunglig ihopparning. En av pristagarna hittade på en metod för att finna stabila ihopparningar, tillsammans med en matematiker vid namn Gale. Detta var för ung. 50 år sedan. Gale dog 2008 och missade alltså chansen att dela årets ekonomipris.

Innan Gale dog startade han en interaktiv mattewebbplats på engelska. En av dess attraktioner demonstrerar detta med stabila giftermål.SVTplay.se:
Nobel 2012 - Fredsprisutdelningen i Oslo
Sändes: mån 10 dec - Tillgänglig till: 9 jan 2013 - Längd: 1 h 29 min.
Fredsprisutdelningen direkt från Oslo. Kommentator: Marianne Rundström.
00:16:52 - 00:42:01 Fredspriset presenteras på engelska (textat på svenska) av Thorbjørn Jagland, ordförande i Norska stortingets nobelkommitté.
(På nobelprize.org finns denna presentation permanent. Den börjar 00:17:34, men är utan textning till svenska.)
Skriftlig version på norska. Pressmeddelande på norska. Det går att klicka sig till engelska om ni skulle vara rädd för norska.


SVTplay.se:
Nobel - Snillen spekulerar, 11/12
Sändes: tis 11 dec - Tillgänglig till: 10 jan 2013 - Längd: 47 min
Nobelpristagarna i fysik, kemi, medicin och ekonomi möts i Bernadottebiblioteket i Stockholms slott för ett samtal om världen, framtiden och forskningen.

*         *       *     *   * * SLUT * *   *     *       *         *