Ricky Rundström: 
Att icke beställa någon av hans icke-offentliga vebbsidor.

Oj, oj, oj..., så märkligt att du inte är intresserad av dessa text av Ricky Rundström.  Kanske vill du ändock skriva ett  e-postbrev till honom via Erik Engdahl om detta eller något annat.

Om ni önskar att av svar skall komma till en annan e-postadress, än den som ni just nu använder, behöver ni uttryckligen ange denna.

PS. Du kanske tillhör den kategori nätanvändare som gillar att klicka på alla tänkbara hyperlänkar.