[Webbplats för Erik Engdahl] --> [Underwebbplats om ensamkommande unga]
Denna sida, version 2021-04-28, har adressen https://www.erikengdahl.se/ensamkommande/stottepelaren-facebookinsamling-egentext2021-sv.html

  In English!

STÖTTEPELARENS
egen text 2021 om Facebookinsamlingen till dem
(Något redigerad av Erik Engdahl 2021-04-28)

I samband med min födelsedag i år ber jag om bidrag till "STÖTTEPELAREN - stödförening för ensamkommande unga". Jag har valt den här organisationen eftersom deras arbete betyder mycket för mig, och jag hoppas att du kan tänka dig att skänka en gåva som ett sätt att fira tillsammans med mig. Varje litet bidrag hjälper mig att nå mitt mål. Jag har bifogat information om "STÖTTEPELAREN - stödförening för ensamkommande unga" nedan.

Betalningar i Sverige
Bankgiro: 5228-2381
Swish: 123 583 19 04
Bankkonto (De första fyra siffrorna utgörs av clearingnumret.):
SEB 5368 11 065 76 (för månadsgivare)
Medlemsavgiften är minst 200 kr per år.

Betalningar från utlandet
IBAN: SE2150000000053681106576
BIC: ESSESESS

Organisationsnummer
802511-3047

År 2015 registrerades 23 500 barn och ungdomar med afghansk bakgrund som ensamkommande barn. Allt fler av dem har fyllt 18 år och då förlorat sin gode man, sin socialsekreterare, sitt boende, sin skola. När de fått sitt tredje utvisningsbeslut förlorar de sitt ekonomiska stöd från Migrationsverket.

Stöttepelaren grundades av medlemmar i nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Föreningen samlar in pengar och fördelar dem via lokalgrupper ute i landet till behövande ungdomar. De går till matkassar, busskort, en natt på vandrarhem. Önskvärt är att de kunde räcka till advokatkostnader för enstaka personer.

Bidragen är inte stora men kan vara det som håller ungdomen borta från drogmissbruk och kriminalitet. Dessa djupt besvikna ungdomar ser också att det finns människor som bryr sig om dem. De är inte övergivna av alla.

De åtgärder som regeringen vidtagit sedan hösten 2015 var tänkta både att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige, men också att det skulle bli mer attraktivt för dem som är här att återvända till sitt hemland. För dessa afghanska ungdomar är det inte ett alternativ att ensamutvisas till ett land i krig och kaos, där många aldrig varit. De anser det mindre farligt att vara papperslös i Sverige eller Europa.

Facebook betalar alla administrationgsavgifter åt dig så att 100 % av din gåva går direkt till den ideella organisationen.

Stöttepelaren på Facebook:
www.facebook.com/stottepelarenforensamkommande

Stöttepelarens egen webbplats:
stottepelaren.se