Erik Engdahl: 
Underhemsida om sanna, förvanskade och/eller falska återihågkomster av minnen av sexuella, incest-, pedofili-, satanistiskt rituella och/eller andra övergrepp, t.ex. de i nästan alla familjer extremt vanligt förekommande vardagsövergreppen, d.v.s. "barnuppfostran".

  In English! (*) Namnen är "initialiserade" för att harmonisera med personuppgiftslagen PUL. Om ni behöver veta de fullständiga namnen, är ni välkommen att ringa eller e-posta till Erik Engdahl, denna sidas författare. Hans telefonnummer finns på dennes privata ingångsvebbsida, se nedan. 
Kommentarer och förslag kan ges till Erik Engdahl med den porrskyddade e-postadressen engdahl.erikREMOVE.THESE.FOUR.WORDS@gmail.com och privat vebbsideingång http://www.erikengdahl.se/
Denna underingångsvebbsida har adressen http://www.erikengdahl.se/recmem/index-sv.html och den ändrades senaste gången 2007-09-23.