[Vebbplats för Erik Engdahl]

Underhemsida hos Erik Engdahl om avdogmatisering.

In English!

En kortare text om avdogmatisering finns på svenska och på engelska.

Unn Gustafsson intervjuade Erik Engdahl om dennes avdogmatiseringsmetod för tidningen Victor för Samhällsvetenskapliga (Fakultets)föreningen vid Stockolms universitet. Läs intervjun i tidningens sista nummer 16/2009 innan dess nedläggning.

Massor av material om avdogmatisering kommer att publiceras här. Vill ni få en påminnelse när nytt material publicerats via denna underhemsida? Ja/Nej!


Denna underhemsida på svenska har adressen http://www.erikengdahl.se/dedog/index-sv.html och dess senaste modifiering skedde 2010-05-03. Ni är bemyndigad att fritt göra kopior av denna resumé så länge som absolut ingenting ändras i den. Se (den ännu ej färdigställda) >>anticopyrightsunderhemsidan<< för ytterligare information.
Kommentarer och förslag kan ges till Erik Engdahl med skyddad e-postadress engdahl.erikREMOVE.THESE.FOUR.WORDS@gmail.com (där ni själva plockar bort de skyddande orden) och privat svensk vebbsideingång http://www.erikengdahl.se/index-sv.html.