[Vebbplats för Erik Engdahl] --> [Underhemsida om autismspektrumtillstånd]
Denna sida, version 2011-09-26, har adressen http://www.erikengdahl.se/autism/index-sv.html

  In English!

Underhemsida hos Erik Engdahl om autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd och autismspektrumstörningar

...eller...
Autism - Neurologisk abnormitet och/eller kommunikationsavstängningskramp?

[A] "Min karriär som bärare av och forskare om autismspektrumstillstånd".

[B] "Autismspektrumstörningar - Neurologisk abnormitet och/eller kommunikationsavstängningskramp?", att insändas till J. of Autism and Development Disorders. [Resumé]

[C] "Autismspektrumtillstånd som relationellt fenomen". [Resumé]

[D] "Beskrivning av bilateral kommunikationsavstängningskramp (icke-intimitet) med hjälp av den halvkvantitatiska logaritmiska multiplikationstabellen". [Resumé]

[E] Denna underhemsida är provisorisk värd för skämtwebbplatsen "Institutet för studiet av de neurologiskt typiska" (på engelska), som har försvunnit(?) från sin ursprungliga adress http://isnt.autistics.org och inte verkar finnas någon annanstans på nätet förutom i arkiv. Uppfattningar på dess sidor är inte nödvändigtsvis värdens uppfattningar och vice versa.

Länk till Nätverket Asperger/HFA


Vill ni få en påminnelse när nytt material om autismspektrumsyndrom publicerats via denna underhemsida? Ja/Nej

Kommentarer och förslag kan ges till Erik Engdahl med e-postadress engdahl.erikREMOVE.THESE.FOUR.WORDS@gmail.com .

*         *       *     *   * * SLUT * *   *     *       *         *